STRATEJİMİZ

DFS A.Ş.'nin kurumsal stratejisi 3 ana başlıkta toplanmaktadır; Büyümek, yakınlaşmak ve yaratıcılık.

Büyümek hedefiyle yola çıkan DFS, Türkiye ve dünyada, içinde bulunduğu sektörde sistematik bir biçimde verimli ve karlı faaliyet gösterecek şekilde büyümeyi ve bu büyümenin bir sonucu olarakta, insan kaynağını ileriye taşımayı amaçlamaktadır.

Yakınlaşmak diyen DFS, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ortaklarımızın beklentilerini anlamayı, etkin ve hızlı bir şekilde bu beklentileri karşılamayı ana amaç edinmektedir.

Yaratıcılığı savunan DFS, farkın ve farklılığın ancak yaratıcı olmakla mümkün olabileceği olgusundan hareketle, iş yapış şeklimiz, hizmet anlayışımız açısından katılımcı bir bakış açısıyla, sürekli yeniliklerle pazarda rekabet avantajı yaratmayı, ekip çalışması ile işleri daha basit, daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle yapmayı hedeflemektedir.